Máy toàn đạc điện tử Leica TS-06 Plus 5” R500

Nhà sản xuất:

– Hãng: Leica Geosystems
– Năm sản xuất: 2018
* Xuất xứ:
+ Đầu máy: Singapo