MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TS02

Nhà sản xuất:

Độ chính xác: 3 “, 5″, 7 ” Máy toàn đạc leica ts 02 plus

Đo Khoảng cách

3500 m gương toàn đạc leica

250 m băng phản quang (gương giấy leica tiêu chuẩn)

> 500 m Pinpoint-không gương (mô hình R500) .