Máy cân mực laser Makita SK104Z

Nhà sản xuất:
  • Độ nghiêng tự cân bằng : 4°
  • Thời gian hoạt động : 35h
  • Nhiệt độ hoạt động : 14° đến 102°
  • Trọng lượng : 1.04 lbs