Máy cân mực laser Makita SK312GDZ – 3 tia xanh

Nhà sản xuất:
  • Bước sóng : 515 nm
  • Độ rộng2.5 tại 10 m
  • Thời gian sử dụng : 10-28 giờ
  • Vùng nhiệt độ sử dụng : -10°C đến +40°C
  • Kích thước : 122×110×225 mm