Máy kinh vỹ Leica Builder 2009

Nhà sản xuất:

– Hãng sản xuất: Leica – Thụy Sĩ
 Ống kính tiêu chuẩn:
– Ảnh: Ảnh thuận
– Độ phóng đại: Zoom 30x
– Trường nhìn: 2.4m ở khoảng cách 100m