Máy cân mực laser tia xanh Leica Lino L2G New

Nhà sản xuất:

– Số lượng tia lalser: 1 tia đứng + 1 tia ngang
– Cường độ laser: 15 nm – Sáng rất mạnh
– Độ chính xác: ±0.2 mm / m
– Giới hạn tự động cần bằng: ± 4o