Toàn đạc điện tử TCR805

98.000.000

Nhà sản xuất:
  • Hệ số phóng đại: 30X
  • Độ chính xác đo góc: 5″
  • Độ chính xác (Fine) (ISo 17123-4): ±(2mm+2 ppm)
  • Dải đo với gương GPR1: 2500m

 

Toàn đạc điện tử TCR805
Toàn đạc điện tử TCR805

98.000.000