Nhiệt kế điện tử đo trán Smart Sensor HF180

Nhà sản xuất:

Body Temperature: 30 °C ~ 45°C
Surface Temperature: 25 °C ~ 60°C
Accuracy: ±0.2℃
Measuring Distance: 1~5cm