Máy đo khoảng cách Laser VOGEL 140130

Nhà sản xuất:

– Sai số đọc: ±0.001m
– Độ chính xác: ± 2m
– Nhiệt độ hoạt động: -10o đến +40oC.
– Nhiệt độ bảo quản: -20oC đến +60oC.
– Kích thước vật lý: 120 x 50 x 25mm