Máy đo ánh sáng Testo 540

4.000.000 3.600.000

Nhà sản xuất:
Máy đo ánh sáng Testo 540

4.000.000 3.600.000