Máy Cân Mực Laser Bosch GLL 5-40

11.540.120

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ vận hành : -10 – 50 °C
  • Nhiệt độ cất giữ : -20 – 70 °C
  • Khoảng hoạt động : 15 m
GLL 5-40
Máy Cân Mực Laser Bosch GLL 5-40

11.540.120